Markanızın, sunmuş olduğunuz ürün veya hizmetlerin tüketiciler nezdinde ayırt edilmesini sağlayacağından, ürün veya hizmetlerin reklamı olacağından ve bir kalite algısı yaratacağından bahsetmiştik. Peki neleri tescil ettirebilirim diye düşünüyorsanız bu yazıda cevabını bulabilirsiniz.

Geleneksel Markalar

Geleneksel markalar kelime ve iki boyutlu şekillerden oluşan markalardır. Bunlar en eski tarihlerden beridir kullanılagelen marka türleridir. Bu markalara örnek olarak Coca-Cola, Ülker, Eti, Tutku, Peki ve daha bir sürü marka sayılabilir. Yine Ferrari’nin içerisinde şahlanmış bir at içeren şekil unsuru ile birlikte FERRARİ kelimesinin birlikte oluşturduğu marka da geleneksel markalardan sayılabilir.

Burada önemli olan husus markanın, piyasaya sunduğunuz ürün veya hizmetler açısından tanımlayıcı olmamasıdır. Yani yumurtalar için yumurta, egg vb. yumurta anlamına gelecek veya yumurtayı tanımlayacak bir işaret tescil edilmeyecektir.

Alışılmadık Markalar

Geleneksel markalar dışında şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimleri de marka olarak tescil edilebilecek işaretler arasında sayılmıştır 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda. Kanunda sayılan bu işaretler sınırlayıcı olarak değil örnek olarak gösterilmiştir. Yani bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sicilinde gösterilebilir olması koşuluyla her türden işaret marka olarak tescil edilebilecektir.

Alışılmadık markalar da doğru kullanıldığında çok önemli bir marka türü olarak karşımıza çıkabilmektedir. Örneğin bir ürününüzün şekli gerçekten onu gören kişiler tarafından sizin işletmeniz ile bu ürünü bağdaştırmasını sağlayabiliyorsa o halde bu ürünün şeklini de marka olarak tescil ettirebilirsiniz.

Aşağıda linki verilen Avrupa Birliği Markası başvurusu da bir multimedya başvurusu olup (5-15 sn) alışılmadık markalara örnek olarak gösterilebilir: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017451816

Yine çok tartışılan bir başka konu da mağaza iç yerleşiminin marka olarak tescil edilip edilemeyeceğidir. Gelinen aşamada mağaza iç yerleşimlerinin de marka olarak tesciline olumlu yaklaşıldığı ifade edilebilir. Bununla birlikte her marka başvurusunu kendi içinde değerlendirmek yararlı olacağından her mağaza iç yerleşiminin marka olarak tescilinin mümkün olacağını söylemek yanlış olur.

Son olarak renklerin özellikle hizmetlerin pazarlanmasında marka olarak benimsenmeye çalışıldığı bir dönemin içerisinde olduğumuzdan renklerin ve renk kombinasyonlarının da marka olarak tescil başvurularına sıklıkla konu edildiğini ve tescil edildiğini de belirtme gerekir.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: