Marka Başvurusunu Yaptım Ne Zaman Tescil Belgesine Kavuşurum?

Başvuru öncesi sürece ilişkin hususların hepsini kısa kısa anlatmıştık, peki marka başvurusu hangi aşamalardan oluşur başvuru süresi boyunca nelerle karşılaşabiliriz ve tescil belgenize ne zaman kavuşursunuz, bu soruları da bu yazımızda kısaca cevaplayacağız.

Marka tescil başvurusu aşamaları nelerdir?

Marka başvurusu; başvuru, şekli inceleme ve m.5 incelemesi, yayın-askı süresi, markalar dairesi itiraz aşamaları, YİDK itiraz aşamaları ve tescil kararı ile noksan çekilmesi.

  1. Başvuru; Başvuru Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından geliştirilen ve e-devlet arayüzü ile uyumlu bir arayüze sahip olan elektronik başvuru sistemi EPATS üzerinden yapılmaktadır. Bu aşamada marka başvuru sahibinin kimlik, adres ve iletişim bilgileri ile marka örneği ve nice sınıfları seçilmektedir. Burada nice sınıflarında yer alan ifadeler dışında bir ifade kullanılacaksa 99. Sınıf seçilmek suretiyle bu ifadeler eklenmektedir.
  2. Şekli İnceleme-M.5 İncelemesi; Başvurunun yapılmasının ardından Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından başvuru şekli yönden incelenerek şekli bir eksikliğin bulunup bulunmadığı tespit edilir. Şekli bir eksikliğin bulunmaması üzerine Kurum tarafından Sınai Mülkiyet Kanunu’nda mutlak red sebeplerinin yer aldığı m.5 yönünden inceleme gerçekleştirilecektir.
  3. Yayın-Askı Süresi; Başvuru Kurum tarafından resen gerçekleştirilen incelemelerden geçtiği takdirde kurum tarafından markanın uygun bir Resmi Marka Bülteni’nde yayınlanmasına karar verilir ve bu karar başvuru sahibine/vekiline gönderilir. Yayın tarihinden itibaren ilgililerin itiraz edebilmesi için 2 aylık süresi bulunmaktadır.
  4. Markalar Dairesi İtiraz Aşaması; İlgililer tarafından askı süresinde bir itirazda bulunulması halinde Markalar Dairesi bu itirazı başvuru sahibine bildirerek bir aylık süre içinde itiraza karşı görüşlerini sunmasını, sunmaması halinde dosya içeriğine göre itirazı inceleyeceği ihtarını içeren bir bildirimde bulunur. Başvuru sahibinin karşı görüşünü bildirmesi yahut süresi içerisinde bildirmemesi halinde dosya kapsamında Markalar Dairesi tarafından itiraz incelenerek karara bağlanır. Karar itirazın reddi, kısmen kabulü yahut tamamen kabulü yönünde olabilir.
  5. YİDK İtiraz Aşaması; Markalar Dairesi tarafından verilen karara karşı, aleyhine karar verilen tarafça tebliğden itibaren 2 ay içerisinde Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na itiraz edilebilir. Burada YİDK tarafından yine yapılan itiraz diğer tarafa bildirilir ve 1 aylık süre içerisinde karşı görüşlerini sunması istenir. YİDK tarafından verilen kararlar Kurum içi nihai karar olup, bu karara karşı Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açılabilmektedir.
  6. Tescil Kararı ve Noksan Çekilmesi; Kurum içindeki süreçlerin marka başvurusu yönünden olumlu tamamlanması halinde Kurum tarafından marka başvurusunun tesciline yönelik karar verilir ve tescil ücretini 2 ay içinde yatırması için başvuru sahibine bildirim yapar. 2 aylık tescil ücretini ödeme süresi ise yine tebliğ tarihinden itibaren işleyecektir. Tescil ücretinin yatırılması sonrasında 2-3 hafta içerisinde tescil belgesi başvuru sahibine/vekiline iletilmektedir.

Yukarıdaki yazıdan da anlaşılacağı üzere, marka başvuru sürecinin ne kadar süreceği ve tescil belgesinin başvurudan ne kadar zaman sonra geleceği her ne kadar sıkça sorulan sorulardan olsa da net bir cevabı bulunmamaktadır.

Markamı Ne Zaman Ticari Faaliyetlerde Kullanmalıyım?

Markanızı marka tescil başvurusunda bulunmadan önce kullanmaya başlayabilirsiniz. Eğer başvurunuzdan önce kullanmaya başlamadıysanız markanızın tescil tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde kullanmaya başlamanız gerekmektedir. Aksi takdirde markanızın kullanılmaması sebebiyle iptaline dair ilgililer talepte bulunabilecektir.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: