Ekibimiz

TURAN KOCAKAYA

Turan Kocakaya 1996 yılında İzmir’de doğdu. Öğrenim hayatını sırayla Talatpaşa İlköğretim Okulu (1), Ahmet Ragıp Üzümcü İlköğretim Okulu (2-8) ve Naci Şensoy Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 2014 yılında YGS ve LYS sınavlarını başarı ile tamamlayarak Türkiye genelinde 2460. sırayı aldı. Bu başarı ile Türkiye’nin en saygın hukuk fakültesi olan Ankara Hukuk / Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girmeye hak kazandı.

Üniversite öğrenimi boyunca temel derslerin yanında Rekabet Hukuku, Sınai Mülkiyet Hukuku, Sermaye Piyasaları Hukuku, Hukuk Klinikleri (Ev içi şiddetin önlenmesi) gibi seçimlik dersleri de başarı ile tamamladı. 2018 yılında üniversite öğrencileri tarafından çıkartılan Mecmua isimli dergide Doç. Dr. Burçak Yıldız danışmanlığında Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlar Üzerinde Hak Sahipliği başlıklı makalesi ile yer aldı.

2018 yılında başarı ile üniversiteden mezun oldu ve Ankara Barosu’nda staj öğrenimini tamamladı. Staj süresi boyunca ulusal ve uluslararası dava ve uyuşmazlık takibi ile sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesi ve Türk Patent ve Marka Kurumu nezdindeki idari süreçlerin yürütülmesi konuları üzerinde çalıştı.

2019’da stajına 2 haftalık ara vererek Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi (WIPO), Hırvatistan Fikri Mülkiyet Ofisi (SIPO) ve Zagreb Üniversitesi tarafından düzenlenen WIPO-Croatia Summer School on Intellectual Property Law (Fikri Mülkiyet Ofisi Yaz Okulu) programına katılım sağladı.

2019 yılında staj süresinin sonlarında Ankara’da fikri mülkiyet alanında çok tecrübeli isimlerin yanında bir süre staj yaptıktan sonra, serbest avukat olarak hem hukuki işlemleri hem de Türk Patent ve Marka Kurumu nezdindeki idari süreçlerin yürütülmesi işlerini üstlendi.

2019 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından düzenlenen Marka Vekilliği sınavını kazandı ve Temmuz 2020 tarihinden itibaren kendi adına marka vekilliği hizmeti sunmaya başladı.

Turan Kocakaya güncel olarak Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde Fikri Mülkiyet Hukuku Tezli Yüksek Lisansı’na devam etmekte ve İzmir’de avukatlık & marka vekilliği faaliyetlerini sürdürmektedir.