Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2018 yılında mezun olan Turan Kocakaya, 2019 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılan marka vekilliği sınavını başarıyla kazanmış ve yasal stajını bitirerek avukatlık ruhsatını almıştır. Turan Kocakaya 2 yıl boyunca Ankara’da Türkiye’nin fikri mülkiyet hukuku alanında önde gelen ofislerinde hem tescil süreçleri hem de hukuki süreçler yönünden deneyim kazanmış ve ardından 2020 yılında dijital çağ ile uyumlu bir çalışma yöntemini benimseyerek serbest olarak mesleğini icra etmeye başlamıştır. ​

Ofisimizin marka bölümünde; marka, tasarım ve coğrafi işaretlere yönelik ulusal ve uluslararası tescil süreçleri hakkında hukuki danışmanlık ve vekillik hizmetleri gerçekleştirilmektedir. Hukuk bölümünde ise, başta marka, patent, fikir ve sanat eserler, tasarım gibi fikri mülkiyet hakları olmak üzere, şirketler hukuku, ticaret hukuku, haksız rekabet, borçlar hukuku alanlarında avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri verilmektedir. ​

Ofisimiz dijitalleşen dünyaya ayak uydurarak hizmetlerini tamamen internet üzerinden verebilmektedir. Globalleşen dünyada uluslararası işlemlerde ise işbirliği yapılan marka/patent vekilleri aracılığı ile işlemler takip edilmektedir. Ofisimizde; fikri ve sınai haklarda, telif, marka, tasarım, coğrafi işaret alanlarında danışmanlık ve vekillik hizmeti verilmektedir.