Hukuk Hizmetlerimiz

  • Fikri Mülkiyet Hukuku (Marka, Patent, Tasarım, Telif, Alan Adı)
  • Ticaret Hukuku
  • İş Hukuku
  • Tüketici Hukuku
  • Mülkiyet Hukuku
  • Miras Hukuku
  • İdare Hukuku
  • Ceza Hukuku
  • İcra ve İflas Hukuku

Marka – Tasarım – Coğrafi İşaret Hizmetlerimiz

Analiz ve Raporlama

• Tescil ettirilmek istenen markanın / tasarımın / coğrafi işaretin asgari koşulları sağlayıp sağlamadığı,
• İletilecek belgeler ışığında markanın doğru bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı,
• Herhangi bir hakkınızı ihlal ettiğini düşündüğünüz internet sitesinin kim adına kayıtlı olduğu ve kim tarafından kullanıldığı,
• İletilecek sözleşmenin analizi ve raporlanması.

Marka

• Talep ve ihtiyaç doğrultusunda firmaya uygun markanın oluşturulması,
• Başvuru öncesinde tescil ettirilmek istenen markaya ilişkin araştırma, izleme ve diğer hizmetler,
• Başvuru dosyasının hazırlanması,
• Marka kapsamında yer alacak mal ve hizmet listelerinin çevrilmesi,
• Marka tescil başvurusunun Türk Patent ve Marka Kurumu, ve diğer uluslararası yetkili kuruluşlara yapılması,
• Başvuru aşamasından tescil belgesinin düzenlenmesine kadar olan süreçte gerekli işlemlerin hazırlanması ve gerçekleştirilmesi,
• Marka dosyalarında yenileme işlemlerinin yapılması,
• Markanın resmi bültenlerde takip edilerek korunması,
• Tescilli bir marka hakkında yapılacak devir, muvafakatname, lisans, birlikte var olma anlaşması, gizlilik anlaşması vb. işlemlere ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve sicile kaydettirilmesi,
• Markanın piyasadaki kalite ve psikolojik algısının araştırılması,
• Markanın ekonomik değerinin belirlenmesi (değerleme hizmeti),
• Marka ihlal analizi,
• Markalara ilişkin her türlü davanın açılması ve takibi.

Tasarım

• Başvuru dosyasının hazırlanması,
• Tasarım tescil başvurusunun Türk Patent ve Marka Kurumu, ve diğer uluslararası yetkili kuruluşlara yapılması,
• Başvuru aşamasından tescil belgesinin düzenlenmesine kadar olan süreçte gerekli işlemlerin hazırlanması ve gerçekleştirilmesi,
• Tasarım dosyalarında yenileme işlemlerinin yapılması,
• Tasarımların, resmi bültenlerde takip edilerek korunması,
• Tescilli bir tasarım hakkında yapılacak devir, muvafakatname, lisans, birlikte var olma anlaşması, gizlilik anlaşması vb. işlemlere ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve sicile kaydettirilmesi,
• Tasarım ihlal analizi,
• Tasarımlara ilişkin her türlü davanın açılması ve takibi.

Coğrafi İşaret

• Başvuru dosyasının hazırlanması,
• Coğrafi işaret tescil başvurusunun Türk Patent ve Marka Kurumu, ve diğer uluslararası yetkili kuruluşlara yapılması,
• Başvuru aşamasından tescil belgesinin düzenlenmesine kadar olan süreçte gerekli işlemlerin hazırlanması ve gerçekleştirilmesi,
• Coğrafi işaret ihlal analizi,
• Coğrafi işaretlere ilişkin her türlü davanın açılması ve takibi.